Yritysesittely

Petäys Resort – perhehotelli

Petäys Resort on yksityinen perhehotelli. Isäntä ja omistaja Juha-Pekka Tuominen henkilökuntansa kanssa palvelee asiakkaita suurella sydämellä.

Juha-Pekan elämänura on vienyt Turusta Saksaan, sieltä Sodankylään Luostolle 20 vuodeksi ja lopulta Petäykseen. Ensi käynti Petäyksessä sai aikaan tunteen, että tämä on oikea paikka. Vanajaveden rannalla luonto on yhtä lähellä, kuin Lapissa. Hämeen kulttuurimaisema tuo ainutlaatuisen lisäelementin asiakkaille.

Vuodet matkailuyrittäjänä pohjoisen tunturissa opetti, että asiakas on aina yksilö ja hyvän palvelun kehittäminen jatkuu aina. Häme tarjoaa hienoja mahdollisuuksia niin kotimaisille kuin ulkomaisille vieraille.

Petäys Resort – kestävän kehityksen toiminta on itsestään selvyys

Petäys elää luonnosta. Haluamme palvella asiakkaita siten, että myös jälkipolvet voivat nauttia alueestamme.


Ulkoalueet

Ulkoalueita, rantaa ja metsää hyödynnämme maastoa suojellen. Emme tee turhia rakenteita, pyrimme pitämään kävelypolut rajattuina, ulkoaktiviteetit suoritetaan niille osoitetuilla alueilla.

Petäyssali
Ravintola Järvi

Ravintola- ja hotellipalvelut

Ravintolan osalta alun perin pyritään hankkimaan ja tuottamaan vain sitä, mitä asiakkaat lopulta käyttävät. Hävikin pienentäminen annossuunnittelulla ja suunnitelmallisella ostamisella on keskeistä.

Kaikki ne raaka-aineet, jotka ovat hankittavissa lähialueilta, asetetaan etusijalle.

Pyykkiä pyrimme vähentämään ohjeistamalla asiakkaat välttämään liinavaatteiden turhaa vaihtoa.

Kierrätys

Jätteiden lajittelu on määrätietoista. Paperit, metalli, lasi, biojäte, pahvi ja kartonki, ruokaöljyt kierrätetään kukin omaan jatkokäsittelyyn, jotta poltettavan sekajätteen määrä minimoidaan. Kaatopaikalle menevän jätteen tuottamista pyritään välttämään.

Vastuullisuus ja kierrätys